El, fjärrvärme och fjärrkyla med miljön i fokus - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

El, fjärrvärme och fjärrkyla med miljön i fokus

Produktion av energi är en viktig del av Öresundskrafts verksamhet. All fjärrkyla och det mesta av fjärrvärmen som vi säljer kommer från egna anläggningar. När det gäller el är cirka tio procent egenproducerat. För att minimera vår miljöpåverkan söker vi ständigt nya vägar för produktionen. Våra produktionsanläggningar finns huvudsakligen i Helsingborg och Ängelholm.

Samordning minskar spill

Produktionen av el, fjärrvärme och fjärrkyla sker i flera olika anläggningar. Filbornaverket och Västhamnsverket i Helsingborg samt Åkerslundsverket i Ängelholm är de viktigaste. För att utnyttja energiråvaran maximalt strävar vi efter att samproducera de olika energislagen så långt som möjligt. Några av våra anläggningar har kraftvärmeproduktion. Det betyder att el och fjärrvärme produceras samtidigt. I andra anläggningar samproduceras fjärrvärme och fjärrkyla. 

Alternativa kraftkällor

En central del av vår verksamhet består i att vidareutveckla alternativa kraftkällor. Vindkraft och spillvärme från kemiska processer är ett par exempel på energikällor som redan nu har stor betydelse och som kommer att bli ännu viktigare i framtiden. 

Bränsle för renare miljö

Utsläppen från vår energiproduktion regleras dels av myndigheternas gräns- och riktvärden, dels av vår egen miljöpolicy. Tack vare en övergång till bränslen med lägre miljöpåverkan plus effektivare rening ligger vi konstant under gräns- och riktvärdena. Med hjälp av nya tekniker och en allt mer miljövänlig bränslemix ska vi även i fortsättningen bidra till en miljöeffektiv energiproduktion.

Relaterade länkar
Utsläppsvärden
Öresundskrafts miljöarbete
Ursprungsmärkning
Filbornaverket
Från kol till biobränsle med samma effekt

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.