Vi är ledsna för de problem du drabbats av i samband med strömavbrottet - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Vi är ledsna för de problem du drabbats av i samband med strömavbrottet

Publicerad 2018-06-07

Klockan 20:38 den 6 juni körde en lastbil in i en kraftstolpe utanför Åstorp. Det fick som följd att en huvudledning revs ner och kunder i Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Hyllinge, Hasslarp och Åstorp drabbades och blev utan ström. Olyckan blev så omfattande att ett av de största avbrotten vi haft i modern tid var ett faktum.

Elen är central för att vårt moderna liv ska fungera. Vi förstår vilka situationer det kan skapa när den inte finns där. Skolor som stängs, affärsverksamhet som inte kan bedrivas och mat i frysen som börjar tina. Stora och små konsekvenser i vardagen. 

Nu är strömmen tack och lov tillbaka för alla Öresundskrafts nätkunder och vi vill gärna berätta för dig vad som händer nu. 

För dig som är privatperson och nätkund till Öresundskraft

Vi kommer att betala ut en avbrottsersättning till dig så fort det bara går. Det kommer att ske automatiskt i form av ett avdrag på din faktura. Du behöver alltså inte själv göra någonting för att du skall få ut din ersättning.

Hur mycket ersättning du kommer att få beräknas i enlighet med myndigheternas föreskrifter som säger att denna motsvarar 12,5 % av din beräknade årliga nätavgift eller minst 1000 kr. För de flesta privatkunder innebär det i praktiken en ersättning på 1000 kr.

Om du har drabbats av andra skador som en följd av avbrottet ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Du kan som konsument också ha rätt till ytterligare ersättning från oss som energibolag. Det gäller dock inte om avbrottet skett av orsaker som legat utom vår kontroll och som fått följder vi inte kunnat förutse eller undvika. Om du vill rikta ett ersättningsanspråk mot oss är du välkommen att kontakta oss på kundservice@oresundskraft.se. I e-posten anger du namn, kundnummer (som du hittar på din faktura), adress till den fastighet som avbrottet gäller, telefonnummer samt e-postadress. Det är viktigt att du beskriver de skador du drabbats av samt bifogar dokumentation och foton kopplat till skadorna. När vi fått din anmälan kommer du att bli kontaktad.

För dig som är företagskund och nätkund till Öresundskraft:

Förfarandet för avbrottsersättning är i stort densamma som den för privatkunder men skiljer sig åt på det sätt att rätten att yrka ersättning regleras i dina avtalsvillkor. Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss på avbrottforetag@oresundskraft.se eller via telefon 042-490 38 62 alternativt 042-490 35 52. 

För dig som är nätkund hos Höganäs Energi

Vi ber dig kontakta Höganäs Energi för att få hjälp med din avbrottsersättning.

-------------------------------------------------------------------------------

Vill du läsa om händelseförloppet och se bilder från timmarna då strömmen var borta, se nedan: 


Avbrott01

Huvudledningen som blev påkörd stod bakom ett räcke längs väg 107 ungefär 5 meter ifrån vägräcket. Lastbilen har på något sätt kommit av vägbanan och då forcerat räcket och träffat kraftstolpen i betong. I stolpen finns två ellinjer som förser alla berörda områden med el. Att de sitter i samma stolpe kan tyckas olyckligt men denna tekniska lösning har länge varit standard i branschen. Just den här tekniska lösningen är något som vi arbetar med att få bort eller på andra sätt riskminimera.

När olyckan inträffade var räddningstjänst och ambulans snabbt på plats. I första hand tog de hand om chaufför, olycksplats och brand. En stor mängd diesel läckte ut på platsen. På grund av läckaget krävdes en sanering av området kring kraftstolpen.

Öresundskraft har sedan händelsen arbetat med maximal bemanning och prioritet tillsammans med vår entreprenör. Att reparationen tog tid berodde på den omfattande saneringen, den komplicerade reparationen av stolpen samt skadade delar på ledning och dess isolatorer.

Själva uppstarten av elnätet är en komplicerad procedur som måste göras stegvis och under kontrollerade former. Öresundskrafts sista kund fick strömmen tillbaka 14:59.

Avbrott02

Avbrott03

 

Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.