Miljöpolicy - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Miljöpolicy

Följande sju punkter är Öresundskrafts miljöpolicy:

  1. Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid lika kostnader ska det mest miljömässiga alternativet väljas.
  2. Vi ska genom ständiga förbättringar minska påverkan på miljön. Miljölagar, myndighetskrav och övriga krav är en lägsta nivå för vårt miljöarbete.
  3. Vi ska sträva efter rationellt utnyttjande av energiråvaror och hjälpa våra kunder med att effektivisera sin energianvändning.
  4. Vid upphandling av varor och tjänster ska miljökonsekvenser vägas in. Vi ska sträva efter att våra leverantörer av varor och tjänster lever upp till kraven i denna miljöpolicy.
  5. Vi ska arbeta med att reducera utsläpp av skadliga ämnen, att reducera avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning av restprodukter.
  6. Vi ska sträva efter stort engagemang och kunnande i miljöfrågor hos våra anställda.
  7. Vi ska ha en öppen dialog med omvärlden om miljöfrågor.
Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.