Energianvändning - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Energianvändning

Öresundskraft arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen i egna anläggningar.

Åtgärder har genomförts dels när det gäller elbehov i elektriska fördelningsstationer och dels för att reducera värmeförlusterna från fjärrvärmenätet. Som ett mätetal på det sistnämnda används returtemperaturen i nätet. Låg returtemperatur leder både till ökad effektivitet i produktionsanläggningarna och till lägre fjärrvärmeförluster i nätet.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.