Elcertifikat - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Elcertifikat

Den 1 maj 2003 infördes lag om elcertifikat i Sverige. Syftet med lagen är att stimulera och öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor - sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

Lagen gäller alla som använder el. Alla elkonsumenter ska betala en avgift för elcertifikat. Den baseras på hur mycket el man använder och specificeras på elräkningen.

Öresundskraft Kraft & Värme AB, som producerar el med förnybara energikällor, får av staten ett elcertifikat för varje megawattimme (1 000 kWh) producerad el. Elcertifikaten säljs sedan till elleverantörerna. Hur många certifikat elleverantören måste köpa beror på hur mycket el de säljer. Kravet på hur många elcertifikat som måste köpas in ökar varje år. På så vis skapas en ökad efterfrågan på elcertifikat.

Sveriges mål är att öka den förnybara elproduktionen i landet med tio miljarder kWh. Ökningen motsvarar ungefär lika mycket el som förbrukas i 500 000 eluppvärmda villor under ett år. Elproduktionen från de förnybara energikällor som omfattas av systemet är idag cirka sex miljarder kWh.

Relaterade sidor Mer om elcertifikat

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.