Arbetsområden på Öresundskraft - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Från kraftproduktion till elnät, försäljning och marknad

Öresundskraft är indelat i fyra affärsområden, Produktion, Distribution, Kommunikationslösningar och Energilösningar.

Inom affärsområdena finns olika avdelningar och funktioner med krav på vitt skilda kompetenser. Exempel på avdelningar som du kan jobba inom är: Produktion, Elnät, Bredband, Energi & fastighet, Kommunikation, HR, IT, Strategi och Kundservice.

Vi producerar, distribuerar och säljer en rad olika energislag och tjänster, därför finns det också väldigt många olika befattningar hos oss. Vi ansvarar för våra nät för gas, fjärrvärme, fjärrkyla och el i Helsingborgs stad med omnejd. Huvudkontoret på Västra Sandgatan är vår största arbetsplats med flera olika byggnader. Vi har också kontor och arbetsplatser runtom i staden. Till exempel ett antal stora produktionsanläggningar som Västhamnsverket och Filbornaverket det nyaste kraftvärmeverket som gör el och fjärrvärme av restavfall. Vi har även produktionsanläggningar i Ängelholm.

Exempel på befattningar inom företaget

Kontrollrumstekniker, Kontrollrumsingenjör, Driftledare, Drifttekniker, Projektledare, Projektingenjör, Elmontör, Ledningsutsättare, Anläggare, Servicetekniker inom fjärrvärme och gas, Kundservicehandläggare, Säljare inom el, gas, fjärrvärme, bredband och energilösningar, Kommunikatör, IT-partner, HR-partner.

Korta fakta om våra medarbetare 2016

Antal anställda
133 kvinnor (33 %)
269 män (67 %)

Medelålder
Kvinnor 44
Män 47

Sjukfrånvaro
3,40 % 

Alla siffror baserade per den 31/12 2017.

Uppdaterad den 1 maj 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.