De höga elpriserna – läge och prognos

Just nu är elpriserna ovanligt höga i hela Sverige och framför allt här nere i Skåne. Vi förstår att många känner sig oroliga över prisutvecklingen och även om vi tyvärr inte kan påverka elpriserna så vill vi så klart göra det vi kan för att hjälpa till genom att göra vårt bästa för att besvara de frågor du kanske har! På den här sidan kan du dels ta del av information kring varför elprisläget befinner sig där det gör och du kan också ta del av en prognos över hur elpriserna kommer att utvecklas framåt.

Funderar du på att teckna om ditt elavtal för att få ett mer stabilt elpris?

Då tycker vi att du ska ta en titt på vårt nya elavtal Framtidsavtalet! Med det får du nämligen ett stabilt och prisvärt elavtal samtidigt som du bidrar till den superviktiga utbyggnaden av den förnybara elproduktionen i Skåne. Dessutom går all avkastning från initiativet oavkortat till två organisationer som stöttar barn och unga i vår fina region.

Läs mer om Framtidsavtalet

Viktig information kring elprissättningen

Under 2020 sjönk elpriset till rekordlåga nivåer. Det berodde på milda vintermånader, välfyllda vattenmagasin och mycket vindkraft. När det blev lägre temperaturer i december steg det nordiska priset något men ett par månader in på 2021 blev det mycket kallare vilket innebar att vi plötsligt fick den högsta elprisnoteringen på nästan 10 år.

Ditt elpris styrs av tillgång och efterfrågan på el. Vi här nere i södra Sverige tillhör elområde 4 och vi har de högsta elpriserna eftersom vi har högst andel behov men lägst andel produktion. Eftersom vi inte kan producera all den el vi själva behöver är vi beroende av överföring av el från andra delar av Sverige samt omkringliggande länder i det nordeuropeiska elnätet.

Vill du se hur elen flödar mellan olika länder?
Vilken typ av- och hur mycket elproduktion som är i gång i Sverige samt hur elen flödar mellan länder kan du se i realtid på electrictymap.org. Tänk bara på att det är en ögonblicksbild som kan förändras av att det t ex blåser mer eller mindre under en dag.

Läs expertens kommentar och prognos för elprisutvecklingen

ewelina.jpg

Hej Ewelina!
Du som är chef för portföljförvaltningen på Modity, som är ett av Sveriges största energihandelsbolag, har ju bra koll på varför elpriset ser ut som det gör just nu. Kan inte du berätta lite:

Varför är elpriset så högt just nu?
Hej! Jo, spotpriserna som ligger till grund för de rörliga elavtalen, var fortsatt rekordhöga i oktober, men klart lägre än tidigare månader tack vare att vi äntligen fick lite samarbetsvilligt väder som försett oss med mer vind- och vattenkraft. Även om bränslepriserna fallit sedan högstanivåerna i september ör det fortfarande låg fyllnadsgrad för lagren av kol och gas i Europa vilket håller elpriserna på högre nivåer.

Hur har förutsättningarna för elprisutvecklingen förändrats sedan september?
Blött och blåsigt väder har bättrat på den hydrologiska balansen, alltså hur mycket vatten som finns i vattenmagasinen, från ett stort underskott till nästan normala nivåer. Samtidigt har kärnkraften gått enligt plan och alla reaktorer är tillbaka i produktion efter sommarens revisioner. Så månaden avslutas i ett klart bättre energiförsörjningsläge än den inleddes.

Hur ser prognosen ut för elpriserna framåt?
Hittills så ser väderprognoserna framöver normala ut vilket ger avvaktande elpriser för tillfället. Gasimporten ser ut att öka samtidigt som kolexporten minskar i november, vilket kan bromsa prisökningen på bränslen något. De låga lagernivåerna för bränslen gör dock marknaden väldigt känslig för om det skulle komma ett väderomslag till kallare temperaturer då det skulle få elpriserna att återigen rusa i höjden.

Frågor och svar om elpriserna

Mer information om de höga elpriserna

På vår blogg publicerar vi många artiklar kring aktuella ämnen kopplade till energifrågor. Här är några av de mest relevanta kopplade till höga elpriser.

Öresundskraft Marknad AB