16a6950 b desktop
 16a6950 b

Så sätter vi priset för företag

Fjärrvärmekunder i Ängelholm och Helsingborg omfattas av Prisdialogen

Vi är måna om att du som kund känner dig trygg med hur priset på fjärrvärme sätts. Det tror vi sker bäst genom att tillsammans med våra kunder föra en öppen och regelbunden dialog om fjärrvärmepriset.

Sedan 2013 gör vi just det - sätter fjärrvärmepriset i dialog med våra kunder. Men det brukar bli mer dialog än förhandling. Vi kör nämligen med öppna kort.

Kunderna runt bordet har full insyn i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution, vilka antaganden vi gör om räntor och mycket annat. Målet är ett fjärrvärmepris som upplevs som rimligt av båda parter och som är konkurrenskraftigt jämfört med andra uppvärmningsalternativ. (Och med en indikation av priset för näst-nästa år för att underlätta budgetering).

Öppna kort innebär också att vi redovisar samrådsprotokollen. De finns här nedan och ger en bra bild av prisdialogen. I protokollen hittar du även deltagande representanter, om du vill veta mer om dialogen. Prisdialogen har en egen hemsida. Du kan också kontakta Öresundskraft direkt.

Samrådsprotokoll prisdialogen

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

Samrådsprotokoll klimatdialogen

År-2019

Öresundskraft Företagsmarknad AB