Energianalys via Energiportalen

Ett digitalt analysverktyg i Energiportalen för dig som vill bli mer kostnadseffektiv och klimatsmart

Vi menar att framtiden för planeten ser ljus ut om vi agerar i tid. Just därför brinner vi extra mycket för de insatser som kan göras för att minska klimatpåverkan och tillsammans med våra kunder påskynda arbetet för en bättre värld. Att löpande analysera fastigheters energianvändning för att kunna agera med rätt insatser är en av många viktiga pusselbitar i den resan. Bygg- och fastighetssektorn står nämligen för ca 20 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Boverket 2018).

En digital tjänst

Tjänsten Energianalys är en digital tjänst som gör det möjligt för dig att dyka djupare in i fastighetens energianvändning tillsammans med oss, både i syfte att minska klimatpåverkan och för att nå ett bättre driftnetto. Du hittar Energianalys som en del av Energiportalen. Logga in här.

Illustraion Energianalys.jpg

Kostnadskurva

Detta verktyg ger dig möjlighet sätta kostnader i relation till din energianvändning för att få en överblick hur fastighetens ekonomi påverkas av energianvändningen. Du kan bland annat använda detta som ett stöd för att få bättre koll på dina kostnader över året.

Normalårskorrigering

Med hjälp av normalårskorrigering gör vi det möjligt att jämföra olika år med varandra oberoende om det varit en varm eller kall vinter. Du kan till exempel se om och hur mycket en ombyggnad eller renovering påverkat din energianvändning. Att sätta en målsättning för din energianvändning kan vara ett steg i rätt riktning. Tack vare normalårskorrigering kan du följa upp målet på ett bra sätt.

Effektsignatur

Du kan få många insikter kring hur väl din värmeanläggning reglerar och hanterar temperaturförändringar med hjälp av att analysera en effektsignatur. Du kan även se vid vilken temperatur din fastighet börjar förbruka värme för uppvärmning.

Energiprestanda

Genom en beräknad energiprestanda kan du få ett mått på dina byggnaders skick. Du kan se energiprestanda för tidigare år och därmed om renoveringar eller underhåll gett önskad effekt. Om du har fler fastigheter kan energiprestanda också vara ett sätt att jämföra dem.

Gruppera, jämföra och summera

Genom möjligheten att gruppera flera anläggningar kan du själv välja vad du vill jämföra och analysera. En del fastigheter har fler än en mätpunkt, till exmpel om fastigheten består av fler huskroppar. Samtliga funktioner i Energianalys går att tillämpa på antingen en utvald mätpunkt eller en utvald grupp av mätpunkter.

Kom igång idag!

Alla våra företagskunder har möjlighet att skapa ett gratis konto i Energiportalen på vår hemsida oresundskraft.se. Där får du även tillgång till många andra nyttiga funktioner som till exempel dina senaste fakturor, grafer över din energianvändning med mera.

Tjänsten Energianalys är för dig som vill förbättra din fastighet för en bättre värld. Med hjälp av våra energiexperter har vi tagit fram en digital tjänst som kan presentera nyckeltal och enkla visualiseringar för att ge dig nya insikter. Detta kan till exempel hjälpa dig att spara pengar men också göra rätt förändringar mot ett hållbart klimat. Börja med att logga in på Energiportalen och aktivera tjänsten redan idag.

Steg för steg:

  1. Skapa konto, logga in på Energiportalen
  2. Teckna tjänsten, Energianalys
  3. Öka din kunskap om fastighetens energianvändning för att ta rätt beslut för plånbok och miljö