Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Säkringsabonnemang företag

Elnätspriset består av två delar, abonnemang och elöverföring. Abonnemangskostnaden är en fast kostnad som beror på hur stor mätarsäkring du har, medan elöverföringskostnaden varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Priser 2022

Följande priser gäller för säkringsabonnemang för företag i Öresundskrafts nätområden. Priserna gäller från och med 2022-01-01 tills vidare, med reservation för ändringar.

Vilken tariff och avgiftsbestämmande säkring du har framgår av din faktura.

Vid inflyttning debiteras en inflyttningsavgift på 252 kronor exklusive moms.

Abonnemang kronor/år exklusive moms
A=Ampére

Säkring 16A 20A 25A 35A 50A 63A
Enkeltariff 2 476 4 140 5 068 7 744 10 980 13 756
Tidstariff* 3 832 5 472 7 064 10 176 15 460 19 028

Säkring 80A 100A 125A 160A 200A 250A
Enkeltariff 18 844 25 152 31 820 42 068 52 512 61 288
Tidstariff* 24 644 33 180 43 872 56 524 67 100  

Elöverföring och Energiskatt öre/kWh exklusive moms

  Enkeltariff Tidstariff* högpris Tidstariff* lågpris
Elöverföring 16,0 21,2 9,2
Energiskatt** 35,6 35,6 35,6

Högpris: November-mars, mån-fre klockan 06:00-22:00
Lågpris: Övrig tid

*Ingen nyanslutning sker till tidstariff, ej heller byte från enkeltariff till tidstariff på befintliga abonnemang.

**Energiskatt för 2021. Energiskatten för 2022 fastställs senare.


Priser år 2021

Priser år 2021

Öresundskraft AB