Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Ersättningar och avgifter för nätansluten elproduktion

Gäller för Öresundskrafts samtliga elnät avseende produktionsanläggningar upp till 1500 kW.

Anslutningsavgift tillkommer vid ny, ändrad eller utökad anslutning.

Vid separat anslutning av lokalt producerad kraft upprättas ett avtal mellan parterna, innehållande allmänna villkor för inmatning med prislista och teknisk specifikation.
Här följer uppgifter om aktuell nätersättning och avgifter vid olika typer av inmatning.

Nätersättning för inmatad el - anslutning i befintlig anläggning

Gäller från 2021-01-01 och framåt:

Lågspänning 4,5 öre/kWh exklusive moms
Högspänning 2,9 öre/kWh exklusive moms

När mätaren, som redan finns i elanläggningen, har rätt storlek för produktionsanläggningen så tillkommer inga kostnader för mätning.

Avgift för mätning

Om produktionsanläggningen fordrar större mätsystem än befintligt abonnemang, eller när abonnemang helt saknas, så tillkommer en kostnad för mätning.

Säkring max 63A (43,5kW) 1 500 kr/år exklusive moms
Säkring 80A eller större 3 500 kr/år exklusive moms

Förekommande mätsystemtyper:

Direkt mätning 16A - 63A
Indirekt mätning (via mättransformatorer) 80A eller större

Certifikatsmätning kan utföras via mätaren i nätanslutningspunkten
Tjänsten kan beställas kostnadsfritt av Öresundskraft.

Certifikatsmätning i separat mätare direkt från produktionsanläggning
Tjänsten kan beställas av Öresundskraft för:

Direktmätning lågspänning 16-63A

Startavgift (engångs) 4 000 kr exklusive moms
Årsavgift 900 kr/år exklusive moms.


Indirekt mätning (via mättransformatorer) lågspänning, från 80A och uppåt

Startavgift (engångs) 8 000 kr exklusive moms
Årsavgift 1 500 kr/år exklusive moms

Öresundskraft åtar sig vid båda typerna av certifikatmätning att vara rapportör av den certifikatberättigade elen från produktionsanläggningen.

Öresundskraft AB