Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

SVK grundavgift

SVK grundavgift är en avgift som Svenska kraftnät debiterar alla som är balansansvariga för elhandel. Priset är rörligt och debiteras månadsvis, vilket innebär att det kan komma att ändras på fakturan.

Avgiften som tidigare har ingått i ert påslag hos Öresundskraft Marknad AB, kommer från den 1 januari 2020 att redovisas separat på er faktura. Denna ändring innebär att vid en eventuell justering av priset på SVK Grundavgift kan ni på ett enkelt sätt se att ert avtalade påslag/pris med Öresundskraft Marknad AB inte påverkas.


Ni kan läsa mer om grundavgiften på svk.se


Öresundskraft Marknad AB