Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

För elinstallatörer

Du som elinstallatör är en viktig samarbetspartner till oss. Det är du som hjälper våra kunder när de vill utföra förändringar i sitt abonnemang eller ansluta sig till elnätet.

Här laddar du ner anvisningar och regler för hur arbetet ska gå till när du arbetar med anslutning till Öresundskrafts elnät:

Installationsregler lågspänning

Kabelskyddsrör i mark vid nyanslutning till elnät

Rutin tillfällig anläggning

Schema 4 & 5 ledare LSP

Elsmart

Vårt verktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt hittar du här.

Handläggningstider

Läs mer om våra handläggningstider här.

Öresundskraft AB