Samvärme Helsingborg - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Samvärme Helsingborg

  • Samvärme

År 2014 är det 40 år sedan som Kemira och Öresundskraft inledde sitt samarbete om restvärmen från Kemira.

Det var våren 1974 som hett vatten från dåvarande Boliden Kemira började pumpas ut i Helsingborgs fjärrvärmenät. Dessförinnan hade värmen kylts bort i Öresund till ingen nytta. För Öresundskraft blev tillskottet av värmen extra välkommet. Oljekrisen 1974 och 1979 fick priset på olja att skjuta i höjden och restvärmen blev ett första steg på väg från oljeberoendet. 

Samarbetet fick också en annan effekt som med tiden blivit allt viktigare: att ta tillvara restvärmen har minskat utsläppen. Beräkningar uppskattar att fjärrvärmesamarbetet har minskat utsläppen av koldioxid med över 1,5 miljoner ton sedan starten 1974. Det motsvarar 720 000 bilars koldioxidutsläpp under ett år (138g/km och en beräknar körsträcka om 1 500 mil).

Under 40 år har samarbetet utvecklats inom ramen för "Samvärme Helsingborg". För bägge partner är det en lönsam affär samtidigt som naturen kanske är den största vinnaren. Den kompetens som företagen byggt upp inom samverkan för att nå energieffektivitet gör det möjligt att identifiera lönsamma samarbeten även för andra kommuner och industrier. 

Restvärmen från Kemira utgör grunden i Öresundskraft fjärrvärmesystem. Det svarar för ca 30 procent av den totala energimängden. Tillsammans med Filbornaverket och värme från biobränsle, innebar det bland annat att 2013 var det första året man inte behövde ta till fossilabränslen under kalla vinterdagar. Fjärrvärmens andel av värmemarknaden i Helsingborg är 78 %. 
 

Läs mer om Samvärme:

Kemira samvärme
Pressrelease

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.