Prisstruktur - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Prisstruktur

Genom att ersätta många mindre kylanläggningar med fjärrkyla minskar elförbrukningen. För dig innebär det sänkta elkostnader och ett ökat driftnetto. Förutom att fjärrkyla innebär lägre driftskostnader och en stabil prisutveckling, så kan du förmodligen räkna hem själva investeringen genom en högre värdering av din fastighet.
 
Fjärrkyla är prissatt för att alltid ge dig ett konkurrenskraftigt nedkylningsalternativ. Priset regleras efter din fastighets specifika behov och utifrån dem skrivs ett avtal med i förväg bestämd effekt, energi och pris. Samtliga priser för fjärrkylaleveranserna är rörliga och därmed påverkbara.

Priskomponenter för nya avtal

Accesspris

Engångskostnad vid anslutningstillfället

Effektpris

Baseras på flödet vid avtalad returtemperatur. Det första året utgår vi ifrån ansluten effekt. Därefter sker effektrevidering i januari och baserar sig på leveranserna under året innan. Pris i kr/kW/år, debitering i tolv delar över året.

Energipris

Baseras på avlästa värden för energiuttaget och debiteras i efterskott. Pris i kr/MWh debitering per månad i efterskott.

Flödespris

Enligt överenskommelse kan en kostnad för flödesvolym tillkomma. Pris i kr/kbm, debitering per månad i efterskott.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.