Allmänna avtalsvillkor för elnät - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Allmänna avtalsvillkor för elnät

Från och med 1 juli 2015 gäller nya allmänna avtalsvillkor för överföring (nät) av el. Avtalen är utarbetade av Svensk energi tillsammans med Konsumentverket.

Är ert företag elnätskund hos Öresundskraft gäller nedanstående villkor:

Lågspänning 

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet, lågspänning).
 
pdf-ikon Nät 2012 N, gäller från 2012-08-01

pdf-ikon Nät 2012 N, reviderad 2015

pdf-ikon Nät 2012 N reviderad eng

pdf-ikon Tillägg Nät 2012 N reviderad

Högspänning

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänninganläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (näringsverksamhet, högspänning).

pdf-ikon Nät 2012 H, gäller från 2012-08-01

pdf-ikon Nät 2012 H, reviderad 2015

pdf-ikon Nät 2012 H reviderad eng

pdf-ikon Tillägg Nät 2012 H reviderad

Svensk Energi har efter överenskommelse med Konsumentverket utarbetat reviderade Allmänna Avtalsvillkor för elnätsverksamhet gällande konsumenter. För elnät valde man att samtidigt att uppdatera villkoren för näringsidkare och likartad verksamhet, liksom för högspänningsanläggningar.

Dessa villkor gäller från och med den 1 juli 2015 och finns publicerade på Svensk Energis hemsida.   

Vi vill göra er uppmärksamma på att det är en revidering och komplettering, inte nya villkor. I många fall handlar det om omformuleringar (stavning, ordföljd, ordval). Ändringarna är orienterade kring kundens rättigheter via avbrott, fakturering och mätdata. Här följer några exempel på vad som skiljer sig åt från tidigare villkor:

  • Uppdaterad information kring rättigheter vid avbrott/frånkoppling
  • Ny information kring insamling och rapportering av mätvärden liksom förbrukningsstatistik (elnätbolagens skyldigheter)
  • Underrättelse om elhandelsföretag ska ske utan dröjsmål

Kompletterade avtalsvillkor till Anslutning och Elnätsavtal

För anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från högspänningsanläggningar har antingen ett kombinerat skriftligt individuellt avtal mellan Öresundskraft AB ("Nätägaren) och kunden rörande anslutningen av anläggningen till elnätet samt överföringen av el ("Elnätsavtalet") tecknats, eller kan anslutningen av anläggningen till elnätet respektive överföringen av el även ha avtalats genom två separata avtal mellan parterna, dvs ett anslutningsavtal och ett överföringsavtal ("Elnätsavtalet"). Dessa "Kompletterande avtalsvillkor för högspänningsanläggningar" ingår som en bilaga till det tecknade "Avtalet".

pdf-ikon Kompletterande avtalsvillkor högspänning

Uppdaterad den 8 maj 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.