Elområden - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Elområden

Den 1 november år 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Gränserna är satta av Svenska Kraftnät och går vid de snitt i Sverige där överföringen av el är begränsad. Beslutet omfattar och påverkar alla elhandelsföretag och elkunder.

pdf-ikon Karta från Svenska Kraftnät    Elområden

pdf-ikon Ladda ner broschyr

Syftet med indelningen är att skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el i samtliga delar av Sverige. I norr finns ett överskott av elproduktion och i söder är läget det motsatta. Överföringskablar och elledningar från norra till södra Sverige, när elbehovet är som störst, räcker inte alltid till.

När överföringen mellan elområdena inte räcker för att utjämna priserna, kan elpriserna komma att skilja sig åt mellan områdena. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion kommer sannolikt prisskillnaderna att minska.
 
Balans och europeisk konkurrens
Beslutet att införa elområden är ett led i EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk marknad. Tidigare har Svenska Kraftnät stängt gränserna och möjligheten till export, när det varit svårt att få ner tillräckligt med el till södra Sverige. Nu får exporten inte hindras längre enligt överenskommelse med konkurrensmyndigheten inom EU.

Istället delades Sverige in i fyra elområden. När efterfrågan i ett elområde är högre än utbudet stiger elpriset där, men export till angränsade områden inom och utom landet är möjlig om någon vill betala det elpris som gäller. På så sätt skapas balans mellan utbud och efterfrågan inom varje elområde.
 

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.